หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneru
นักศึกษาสารสนเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur          เมื่ ...
2019-07-01 15:24:42
ศึกษาดูงาน online station
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงาน online station          เมื่อว ...
2019-05-29 12:35:39
ส่งมอบระบบห้องสมุด
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาส่งมอบระบบห้องสมุดให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย      & ...
2019-05-29 12:36:28
บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์
บรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” โดยคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข  &nb ...
2019-05-29 12:38:20
บรรยายพิเศษจากคุณกฤตภาค
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว" จากคุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์    ...
2019-05-29 12:39:01
บรรยายพิเศษArsa Framework
บรรยายพิเศษ Arsa Framework และพบกับผู้จัดทำนิตยสาร THAT’S RIGHT        ...
2019-04-11 21:35:28
กิจกรรมกับหอสมุดแห่งชาติ
          เมื่อวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาสารสน ...
2019-04-11 21:41:24
กิจกรรมการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ
            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ธนากร  อุยพานิชย์ ไ ...
2019-04-11 20:59:13
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษ ...
2019-01-19 12:58:47
ดาว-เดือน สารสนเทศศึกษา
กิจกรรมประกวดดาวเดือน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
2019-01-18 17:46:26
ข่าวย้อนหลัง