หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส่งมอบระบบห้องสมุด
ส่งมอบระบบห้องสมุด

admin thai
2019-05-29 12:36:28

นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาส่งมอบระบบห้องสมุดให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ได้ส่งมอบระบบห้องสมุด ให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นำโดยอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมกับอาจารย์พรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่ และอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในองค์กรสารสนเทศ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทางสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง