หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 TCAS63 รอบที่ 4 ---> 7 พ.ค. - 20 พ.ค. 63แอดมาสวัสดีเช้าวันแรกข ...
2020-05-07 08:28:11
ดาว - เดือน 2562
ดาว-เดือน 2562
2019-12-03 22:10:03
เขียน Resume ให้ปัง !
เมื่อวันพุธ ที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ...
2019-12-03 22:00:09
เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneru
นักศึกษาสารสนเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur          เมื่ ...
2019-07-01 15:24:42
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษ ...
2019-01-19 12:58:47
ดาว-เดือน สารสนเทศศึกษา
กิจกรรมประกวดดาวเดือน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
2019-12-03 22:10:53
คว้าเงินรางวัล 30,000.- บาท
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แล ...
2019-01-28 16:06:47
คว้าเงินรางวัล 10,000.- บาท
นักศึกษาสารสนเทศศึกษา สวนสุนันทาสร้างชื่อ ด้วยการผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย ได้รัเงินรางวัล 10,000.- ...
2019-01-28 16:07:34
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตการศึกษา ร่วมกับ ...
2019-01-16 14:30:17
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  &nbs ...
2018-10-31 15:31:26
ข่าวย้อนหลัง