หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์
บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์

admin thai
2019-05-29 12:38:20

บรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” โดยคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข Art Director, Photo Director The Cloud Magazine และอดีตผู้กำกับศิลป์นิตยสาร a day มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เรื่องการออกแบบศิลป์ในงานนิตยสารออนไลน์ และให้สัมภาษณ์แก่ทีมงานนิตยสารออนไลน์ฝึกปฏิบัติ That's Right โดยมีนักศึกษาแขนงสารสนเทศศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมรับฟัง และให้ความสนใจการบรรยายในครั้งนี้  โดยคุณธีรพันธ์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และได้นำเสนอแนวทางเพื่อให้สามารถออกแบบนิตยสารออนไลน์ให้เข้าถึงผู้อ่านได้ และสร้างอัตลักษณ์ประจำตัวให้ผู้อ่านจดจำ