TCAS63, สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา, สารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา, Information Science, Information Studies TCAS63, สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา, สารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา, Information Science, Information Studies
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2563
เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2563

admin thai
2020-05-07 08:28:11

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 

TCAS63 รอบที่ 4 ---> 7 พ.ค. - 20 พ.ค. 63

แอดมาสวัสดีเช้าวันแรกของรอบ 4 TCAS สวนสุนันทาค่ะ
www.ssru.ac.th
http://admission.ssru.ac.th